Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Chi tiết tin
Nông thôn mới
Thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc tổ chức lễ phát động Xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.
Tác giả: Ngọc Tiện .Ngày đăng: 29/08/2017 .Lượt xem: 529 lượt.
     Sáng 26/8/2017, Thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc đã tổ chức lễ phát động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018. Dự lễ phát động có Đ/c Trần Vũ Bảo - Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, đại diện Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng NTM huyện; Lãnh đạo Đảng ủy - TT. HĐND - LĐ UBND - TT. UBMTTQVN - Trưởng, phó các Ban ngành - Hội đoàn thể; Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn: Xuân An, Bình An, Xuân Thái Đông, Xuân Thái Tây; Đại diện các Công ty - Doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã; Chi ủy Chi bộ - Ban nhân dân - BCTMT - Các Hội đoàn thể chính trị xã hội, Tổ tự quản, Người con quê hương làm ăn xa và đại diện hơn 200 hộ dân trên địa bàn thôn Đồng Dương.


Đ/c Lê Văn Lợi - PCT. UBND xã Phát động xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Bình Định Bắc là xã về đích NTM vào cuối năm 2015. Để giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM thời gian qua xã đã tập trung thực hiện đồng bộ các tiêu chí. Trọng tâm là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân. Trong đó xã đặc biệt quan tâm đến phát triển sản xuất theo hướng trang trại, gia trại, trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi tập trung.

Tại lễ phát động xã Bình Định Bắc yêu cầu cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả. Tập trung  tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, xây dựng NTM. Phấn đấu trong năm 2018 thôn Đồng Dương đạt chuẩn 10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động,  Đ/c Trương Văn Việt – Bí thư Đảng ủy cho rằng, thời gian qua xã Bình Định Bắc đã có sự nỗ lực trong việc phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, chưa thực sự khơi dậy được phong trào thi đua trong nhân dân. Để phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt hiệu quả cao, xã cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các hộ dân trên địa bàn và tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện. Bởi đây là phong trào của toàn dân.Đ/c Trương Văn Việt – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Đại diện Chi ủy chi bộ, Ban nhân dân thôn Đồng Dương đã phát biểu hưởng ứng việc thực hiện thành công “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2018.


Đại diện CUCB - BND thôn phát biểu hưởng ứng và đáp từ.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lễ công bố Quyết định công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Đồng Dương
Thông báo


Liên kết web