Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Giới thiệu
Bình Định Bắc là xã vùng trung du, cách trung tâm hành chính huyện Thăng Bình 10 km về phía Tây. Phía Đông giáp xã Bình Quý. Phía Tây giáp xã Bình Trị. Phía Bắc giáp huyện Quế Sơn. Phía Nam giáp xã Bình Định Nam. 
Diện tích tự nhiên: 1.578,6 ha. Xã gồm 03 thôn: Thôn Xuân An, thôn Đồng Dương, thôn Xuân Thái, là một xã trung du miền núi thuộc diện khó khăn, cơ sở hạ tầng, nền kinh tế ở điểm xuất phát thấp, sản xuất hàng hóa phát triển chậm và không đều giữa các thôn, thời tiết diễn biến thất thường. Địa hình rộng, dốc cao, có nhiều sông, suối, có tiềm năng khai thác để phát triển kinh tế Nông- Lâm nghiệp. Thông báo


Liên kết web